Együttműködés a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal

2020.08.10.

Pécset követően Miskolcon is együttműködési megállapodás jött létre az Igazságügyi Minisztérium és a megyei kormányhivatal között. Az együttműködési megállapodás aláírására 2020. július 30-án került sor, amelyet Dr. Hajas Barnabás, igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár és Demeter Ervin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja látott el kézjegyével.

Magyarország Kormánya kiemelten fontosnak tartja a családok, a nők és a gyermekek védelmét. Mindemellett hangsúlyozott figyelem fordul a bűncselekmények áldozataira, jogaik érvényesülésére, az áldozatsegítési támogatások körének bővítésére, az érdekérvényesítés elősegítésére. Mindezen célkitűzések megvalósítása érdekében zajlik országszerte az áldozatsegítő központok létrehozása. Borsod – Abaúj – Zemplén megyében – a budapesti központ után másodikként – nyitotta meg az Igazságügyi Minisztérium a Miskolci Áldozatsegítő Központot, 2018. március 19-én.

A most aláírt együttműködési megállapodás újabb, komoly mérföldköve az áldozatsegítési feladatok eredményes megvalósításának.

A megállapodás célja a két fél közötti szakmai együttműködés elmélyítése, különös tekintettel a bűncselekmény, illetve tulajdon elleni szabálysértés áldozatainak okozott társadalmi, erkölcsi, anyagi és érzelmi sérelem enyhítésének fokozottabb elősegítésére.

A megállapodás keretében a felek vállalták, hogy szakmai rendezvényeken, megbeszéléseken, képzéseken kölcsönösen képviseltetik magukat, folyamatosan és egymást tájékoztatva vizsgálják a közösen benyújtható pályázatok lehetőségét, a pályázati együttműködés fejlesztését, valamint kölcsönösen együttműködnek egymás szolgáltatásainak ismertté tétele, és népszerűsítése érdekében.  

Az áldozatsegítő központok a bűncselekmények áldozatai számára elsősorban személyre szabott tájékoztatással, az érdekérvényesítés elősegítésével, érzelmi támogatással, a lelki traumák feldolgozásának érdekében pszichológus szakember segítségnyújtásával állnak rendelkezésre, míg a fővárosi és megyei kormányhivatalok a hatósági ügyeik intézésével segítik az áldozatokat. A két állami szerv szolgáltatásai kiegészítik egymást. A közös munka hatékonyságának növelése érdekében jött létre az írásba foglalt együttműködési megállapodás, amelynek értelmében a kormányhivatal az ügyfélfogadását hétfői napokon 14.00 és 16.00 óra között az áldozatsegítő központban biztosítja az áldozatok számára. 

Az élet teremtette meg az együttműködést, amelyet most szövegbe foglaltunk és aláírunk. A minisztérium két éve kezdte meg a rendszer kiépítését, elsőként Miskolcon megnyitva az áldozatsegítő központot, amely nagyon jól működik, és amellyel remélem, más megyéknek is példát tudunk mutatni – mondta Demeter Ervin kormánymegbízott. Hozzátette: bár nagyot fejlődött megyénk, de nagy szükség van az áldozatsegítő munkára, amelyben minden szereplőnek együtt kell működnie.

2020 az áldozatsegítése éve, hangzott el a rendezvényen. A Kormány célkitűzései között szerepel, hogy 2025-ig minden megyében létrehozzon egy áldozatsegítő központot. 

Ezeknek a kiválasztása során Magyarország földrajzi adottságaira, társadalmi adottságaira és bizonyos arányosításra is törekszünk annak érdekében, hogy a lehető legkönnyebben, a lehető legalacsonyabb küszöbbel a szolgáltatásainkat az állampolgárok elérhessék. Komoly erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a bűncselekmények, szabálysértések áldozatai megfelelő segítséget kapjanak. Ez személyre szabott szolgáltatást takar a lelki segítségnyújtástól akár a bizonyos, jogszabályban foglalt anyagi támogatásokig bezárólag. A téma kiemelt fontosságát jelzi, hogy az áldozatsegítés rendszerét megújítjuk, az a cél, hogy ne az áldozatoknak kelljen a segítség után menni, hanem közvetlenül érjék el őket a segítők – hangsúlyozta Dr. Hajas Barnabás államtitkár.


szerző: ÁSK