Összefogás a bűncselekmények áldozataiért

2021.09.22.

Az Országos Rendőr-főkapitányság és az Igazságügyi Minisztérium „Összefogás a bűncselekmények áldozataiért” címmel szervezett konferenciát a témában érintett szakembereknek a rendőrség Teve utcai épületében. A rendezvényen Dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy, ORFK személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes köszöntötte a konferencia résztvevőit, és beszédében megerősítette, hogy a rendőrség továbbra is partner lesz az áldozatsegítő rendszer működtetésében.

A rendezvényen bevezető előadást tartott dr. Varga Judit igazságügyi miniszter is, aki az állami áldozatsegítés rendszerének múltját, jelenét, valamint jövőbeli céljait ismertette. A miniszter méltatta a rendőrséggel való együttműködést, melynek egyik állomása volt ez a konferencia, ahol a tapasztalatokat és jó gyakorlatokat meg lehet osztani egymással az áldozatsegítés rendszerének fejlesztése, illetve az áldozatsegítés hatékonyabb megvalósítása elősegítése érdekében.

Varga Judit beszélt az év elején bevezetett jogszabályváltozásról is, melynek köszönhetően az áldozatokat már közvetlenül is felkereshetik az áldozatsegítő szolgálatok (opt-out). Szólt a kormányzati célkitűzésről, a 2025-ig országos hálózattá bővülő Áldozatsegítő Központok jelentőségéről, és köszönetet mondott az áldozatsegítés területén dolgozó elkötelezett szakembereknek is. A miniszter kiemelte előadásában, hogy az opt-out rendszer beváltotta a hozzá fűzött reményeket, ezért még hatékonyabbá tétele érdekében már benyújtották az Országgyűlésnek azt a jogszabály-módosítás tervezetet, mely a személy elleni erőszakos bűncselekmények mellett más bűncselekményekre (pl. vagyon elleni bűncselekményekre) is kiszélesíti az opt-out rendszer alkalmazási területét.

Varga Judit beszédében kitért a rendőrséggel, a kormányhivatalokkal, valamint a civil és egyházi szervezetekkel való gyakorlati együttműködések fontosságára is. 

A konferencián az áldozatok közvetlen elérésén alapuló rendszer bevezetésének tapasztalati és gyakorlati oldalát Barabás Ildikó r. alezredes, áldozatvédelmi referens és Dr. Tatár Erika, a Budapesti Áldozatsegítő Központ koordinátora mutatta be. Tatár Erika elengedhetetlennek nevezte a rendőrség munkáját az áldozatsegítő rendszer működtetése szempontjából, ahogy fogalmazott, „legfőbb támaszunk a rendőrség.” A koordinátor méltatta a jó kapcsolatot és elmondta, hogy igyekeznek minden egyes nap jelen lenni a bűnüldöző szerv valamelyik szervezeti egységénél, ahova a rendőrség kifejezetten „toborozza” a potenciális áldozatokat.   

Patai Péter, a Pécsi Áldozatsegítő Központ koordinátora „Az Áldozatsegítő Központok szerepe a jelzőrendszer működésében” címmel tartott előadást, melyben kiemelte, hogy az áldozatokkal kapcsolatos veszélyeztető körülmények megfelelő kezeléséhez az információk azonnali továbbítása szükséges a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervhez, pl. gyámhivatalhoz. A veszélyeztető körülményeket észlelő és az észlelt információkat továbbító szervezetek körét a „jelzőrendszer” tagjaként nevesítjük.

Patai Péter szerint Baranya megyében rendkívül hatékony az együttműködés az Áldozatsegítő központok és a rendőrség, illetve a kormányhivatal között. A pécsi koordinátor kiemelte a napi szintű konzultációt az áldozatvédelmi referenssel, valamint a helyben elérhető szolgáltatás érdekében a kormányhivatal munkatársának Áldozatsegítő Központba való kitelepülését.

Kitanics Zsuzsanna c. r. alezredes, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság áldozatvédelmi referense a Somogy megyei áldozatsegítő modellről (ahol jelenleg még nem áll rendelkezésre Áldozatsegítő Központ) tartott előadást. Elmondta, hogy évekkel ezelőtt egy fenntartható modellt álmodtak meg, melynek sorolta a feltételeit, mint a megfelelő szakembergárda és munkakörnyezet, szakmai képzések, együttműködő kapcsolatrendszer és a visszacsatolás a munkatársak részére. Elmondta a hallgatóságnak a rendőrség áldozatvédelmi előadójának feladatait, és a modell egyik nagy előnyét: az állandó segítő személyt, hiszen így könnyebb kialakítani az áldozatsegítéshez a megfelelő bizalmat.

Doszpoly Orsolya, a Miskolci Áldozatsegítő központ vezetője a civil kapcsolatok fontosságára, a kölcsönös előnyökre, a közös pályázati lehetőségekre hívta fel a figyelmet, és arra, hogy az együttműködéssel, az összefogással az erőforrások mennyisége is emelkedik. Aláhúzta a civil szervezetek rugalmasságát, mely ellensúlyozza és kiegészíti a hivatali, bürokratikus ügyintézést.

Utolsó előadóként Hídvégi Júlia, a Budapesti Áldozatsegítő Központ munkatársa „Pszichológusok az áldozatsegítésben” címmel tartott előadást. Jelezte, hogy jelenleg a nyolc Áldozatsegítő központban tíz pszichológus dolgozik, és hogy egy születőben lévő szakmáról beszélünk az áldozatsegítő szakmát illetően. Az Áldozatsegítő központokban elsősorban személyesen, de telefonon és online is próbálják ellátni hivatásukat és segítséget nyújtani az áldozatok részére. Felhívta a figyelmet arra, hogy bárki bármikor áldozattá válhat, pillanatok alatt történhet változás az ember életében. Munkájukkal kapcsolatban hangsúlyozta az áldozatokhoz való hiteles viszonyulást, az érdeklődő odafordulást, a bizalom elnyerését.


szerző: ÁSK