Nehéz élethelyzetbe került embereknek segítenek a központban

2021.10.11.

Alig több mint egy hónapja kezdte meg tevékenységét az Igazságügyi Minisztérium által működtetett Áldozatsegítő Központ a megyeszékhelyen. Interjúnkban Szabóné Hegedűs Dórával, a központ koordinátorával beszélgettünk az intézményben zajló munkáról, és az ott elérhető szolgáltatásokról.

– Milyen ügyekben tud segédkezet nyújtani a központ?

– Az áldozattá vált személyek a bűncselekmény okozta hátrány esetén testi, illetve lelki sérülésük „helyreállításához” kapnak itt segítséget. Az a cél, hogy az állam hatékonyabban támogassa a bűncselekmény és a tulajdon elleni szabálysértés következtében megváltozott élethelyzetbe került embereket, és akár családtagjaikat is. A központ feladatai közé tartozik a személyre szabott tájékoztatás, ami főként arra terjed ki, hogy az adott ügyben milyen jogok illetik meg a hozzánk forduló személyt. Különösen nagy jelentőséget tulajdonítunk az érzelmi segítségnyújtásnak, ami egy elkülönített helyiségben, az úgynevezett „patrónus szobában” történik. A tanácsadásba, ha szükséges, pszichológust vagy más szakembert is be tudunk vonni.

– Rendkívüli esetekben akár pénzbeli támogatás is kérhető.

– Így igaz. Krízishelyzet fennállásakor lehetőség van azonnali pénzügyi segély kérésére. Mi elsősorban a nyomtatvány kitöltésében tudunk közreműködni. Az efféle ügyekben ugyanis a területi áldozatsegítő szolgálat az eljáró hatóság. Itt kell megemlítenem, hogy a kérelmet a bűncselekmény bekövetkezését követő nyolc napon belül be kell adni! Lényeges az is, hogy ezzel a lehetőséggel kizárólag krízis esetén élhetünk. Megemlíteném még az állami kárenyhítésre vonatkozó kérelem lehetőségét is, melyet személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatai igényelhetnek a felmerült vagyoni káruk (teljes, vagy részbeni) megtérítésére, illetve enyhítésére. Rajtuk kívül az ilyen áldozatok egyes közeli hozzátartozói, eltartottjai, és azok is jogosultak lehetnek, akik az elhunyt temettetéséről gondoskodtak.

– Alig egy hónapja adták át a szolnoki Áldozatsegítő Központot. Milyen esetekkel keresték fel eddig az intézményt?

– Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre többen jönnek, és mernek tőlünk tanácsot kérni. Közülük sokan általános tájékoztatásért térnek be. Általánosságban elmondható, hogy akik kifejezetten áldozatként keresnek bennünket, ők kapcsolati erőszak áldozatai. Főként érzelmi támogatást igényelnek, néhányuknak pszichológus segít. A segítségre szoruló ügyfeleket a már említett „patrónus szobában” fogadjuk, barátságos, kulturált, családias környezetben. Ezzel a légkörrel szeretnénk megalapozni a mély és őszinte beszélgetéseket. Az elmúlt hetekben olyan eset is előfordult, amikor jogi tanácsért fordult hozzánk valaki. A központ egyik munkatársa jogász, így az áldozatot megillető jogokról és a megtehető jogi lépésekről rövid időn belül szakszerű tájékoztatást kaphat az illető.

– Mi történik azután, hogy valaki betér önökhöz? Hogyan zajlik a tanácsadási folyamat?

– Elsőként el kell döntenünk, hogy az illető áldozat, vagy „csupán” tájékoztatásra szorul. Mivel minden ügy és minden személy egyedi, ezért a legfontosabb, hogy felmérjük, ki tud a leghatékonyabban segíteni a trauma feldolgozásában. Akik bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatai, azokkal természetesen egy hosszabb, részletekbe menő beszélgetést folytatunk le. Krízishelyzet esetén pedig javaslatot teszünk a jogi és érzelmi segítségnyújtás igénybevételére. Ha bűncselekmény gyanúja merül fel, segítünk az áldozati státuszt igazoló dokumentum beszerzésében. Ez tulajdonképpen egy hatósági irat, ami a további ügyek intézésében még szükséges lehet.

– Az elmondottakból úgy tűnik, hogy meglehetősen változatos ügytípusokban kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők.

– Tudni kell, hogy az áldozatsegítés hazánkban több pillérre épül. Egyrészt a területi áldozatsegítő szolgálatra, másrészt az Igazságügyi Minisztérium által működtetett Áldozatsegítő Központra, harmadrészt pedig a 06-80/225-225-ös áldozatsegítő vonalra, mely a hét minden napján, éjjel-nappal ingyenesen hívható. A szolnoki Áldozatsegítő Központ egyébként a Boldog Sándor István körút 4. szám alatt található, és hétfőtől csütörtökig 8 és 17 óra között, míg pénteken 8 és 14 óra között várja azokat, akiknek segítségre van szükségük.

– Mely hatóságok és társszervek tudják leginkább támogatni a központ tevékenységét?

– Kapcsolatban állunk a megyei kormányhivatal áldozatsegítő szolgálatával, de együttműködünk a megyei rendőr-főkapitánysággal, a Humán Szolgáltató Központtal, a Magyar Vöröskereszttel, a baptistákkal és a polgárőrséggel is. Ugyanakkor más szervezetekre is fókuszálunk. Látókörünkben vannak egyebek mellett a családsegítő szolgálatok, az anyaotthonok, a védőnői hálózat, és persze a lelki elsősegély szolgálat. Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy milyen sokat jelent a velük való összefogás. Gondoljuk csak el, hogy ha egy védőnő a munkája során azt tapasztalja, hogy egy nő kapcsolati erőszak áldozata, akkor lehetősége van arra, hogy hozzánk irányítsa a bajba jutott hölgyet. Ha ez a jelzőrendszer jól működik, tudatosul az emberekben, hogy van kihez fordulni a problémákkal. Nem szabad abban a tudatban megmaradni, hogy nincs kiút, és nem változtathatunk azon a negatív élethelyzeten, amelybe jutottunk. Mindig van megoldás!

– A szolnoki központban hárman dolgoznak az áldozatok megsegítésén. Sikerélményként élik meg, ha munkájuk révén utat tudnak mutatni a bajba jutott embereknek?

– Bár még csak rövid ideje működünk, de már kaptunk pozitív visszajelzéseket, ami természetesen nagyon jó érzés. Annál is inkább, mivel tanácsainkkal és tapasztalataink átadásával gyakran emberi sorsokat tehetünk jobbá.

Az eredeti cikk megtekinthető: https://bit.ly/3AuHa9E


szerző: ÁSK