Már az Országgyűlés előtt van az a javaslatcsomag, amely fellép a kibercsalásokkal szemben

2024.04.17.

Hétfőn ülésezett a KiberPajzs kommunikációs és edukációs kampány keretében létrehozott Projekt Irányító Bizottság, amely több szervezetet fog össze a kibercsalások elleni harcban. A munka a közös gondolkodásról, megoldási lehetőségekről és az együttes kommunikációról is szól. A kormányzati munkát koordináló szerepet az Igazságügyi Minisztérium (IM) végzi. A cél az, hogy miközben a felek erősítik az online felhasználói tudatosságot, felhívják a figyelmet a bűncselekmények megelőzésének lehetséges módszereire. Az edukációs kampány mellett fontos a jogszabályi háttér módosítása is, annak érdekében, hogy a csalók meghátráljanak.

A hétfői értekezleten Dr. Jancsó Gábor, az Igazságügyi Minisztérium büntetőjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkára a Kiberpajzs munkacsoport létrehozásának előzményeit felidézve kiemelte, hogy az IM büntetőjogi szakterületének munkacsoporthoz való csatlakozását az online csalásokkal kapcsolatos bűncselekmények kiugró jelentősége, valamint a büntetőjogi jogalkalmazó szervek jelzése indokolta.  

Az így több irányból is jelentkező szakmai igényekre válaszul az Igazságügyi Minisztérium vezetése proaktív módon reagált, és kiemelt prioritásként kezelte a jelenséggel szembeni kormányzati fellépést, illetve vállalta annak koordinálását. A munkacsoport indulásakor kialakult elköteleződés máig sem vesztett a lendületéből, ezt jól bemutatható a T/7959. számú törvényjavaslattal (Az online csalások elleni fellépés érdekében szükséges törvények és egyéb büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról), amelyet már az Országgyűlés tárgyal, és tartalmazza a megkezdett munka első eredményeit.

A Kiberpajzs által felölelt szakmai munka érdemét adja az is, hogy a résztvevő szervek eltérő szakmai tapasztalatait és eszköztárát is egyesíti, ezért a különféle szereplők nemcsak a problémák megfogalmazásában, hanem a megoldások kidolgozásában is kiegészíthetik egymást. A Kiberpajzson belüli tudáskoncentráció és a jó kommunikáció, valamint az IM által koordinált kormányzati munka egymást segítve, támogatva tud hatékony megoldást találni az online csalással összefüggő problémákra.

A büntetőjogi helyettes államtitkár az uniós elnökségből fakadó lehetőségekre kitérve kiemelte, hogy a szervezett bűnözés elleni küzdelem az unión belül is prioritásként kezelt terület, amely uniós oldalról is katalizálhatja az online csalásokkal szembeni hatékony fellépést, és lendületet adhat az olyan nemzetközi közös fellépést igénylő problémáknak, mint a bűncselekményből származó vagyon eredményes visszaszerzése, a kriptoeszközök biztosítása és elvonása, valamint a pénzmosásra szakosodott hálózatokkal szembeni fellépés.


szerző: ÁSK