Magyarország Kormánya egy biztonságosabb jövőért dolgozik

2020.06.29.

Meg kell mutatnunk, hogy van hová fordulni segítségért! – hangsúlyozza Varga Judit igazságügyi miniszter, akit egyebek mellett arról is kérdeztünk, milyen intézkedéseket tartalmaz 2020 az áldozatsegítés éve.

   • 2020 az áldozatsegítés éve az Igazságügyi Minisztériumban. Milyen lépések várhatók ennek jegyében?

A cél 2020-ban annak elősegítése, hogy az egyházi és civil szervezetekkel együttműködve minden áldozat megfelelő, egyedi igényeihez igazodó segítséget kapjon. Idén újabb áldozatsegítő központokat nyitunk, emellett egy országos médiakampányra is készülünk. Bízunk abban, hogy minél szélesebb körben elterjed az áldozatsegítés lehetősége és hozzá tudunk járulni az áldozattá válás megelőzéséhez. Természetesen, mint minden területen, így itt is szükséges időről-időre felülvizsgálni a joggyakorlatot és a további fejlesztési lehetőségeket. A magyar kormány ezért hozta létre az Igazságügyi Minisztérium koordinációjával a családjogi szakértői munkacsoportot, melynek tagjai a feladatkörüknél fogva érintett állami szervek. A munkacsoport ülésére meghívást kapott közel hatvan civil szervezet, amelyek közül sokan írásban is kifejtették szakmai véleményüket. A munkacsoport tevékenységének eredményeként egy közel 170 oldalas dokumentum készült el. Magyarország Kormánya számára a családok, a gyermekek és a nők védelme kiemelten fontos, ezért folyamatosan azon dolgozunk, hogy megtaláljuk azokat a megoldásokat, amelyekkel a könnyen elérhető, hatékony védelem mindenki számára biztosítható.

   • Ön többször leszögezte, hogy a kormány zéró toleranciát hirdetett az erőszak ellen. Ennek jegyében egy törvényjavaslatot nyújtottak be, amely bizonyos esetekben kizárja a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét és a hozzátartozók védelme érdekében más téren is szigorít. Miért volt erre szükség?

A magyar kormány a hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos, személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb és hatékonyabb védelme érdekében egy számos jogszabályt módosító javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek.
A Kormány komoly elkötelezettségét mutatja az a törvényjavaslat is, amely egy új, gyorsított eljárást vezet be a bűncselekmények áldozatai részére kártérítés, illetve sérelemdíj megtérítésének elősegítése érdekében. A javaslat jelentősen megkönnyíti az áldozat igényérvényesítését és egyúttal lehetővé teszi, hogy a sértett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt pert indítson.

   • 2012 óta Európa egyik legszigorúbb Büntető Törvénykönyve védi a gyerekeket, a nőket, a kapcsolati erőszak áldozatait, az ellenzék viszont az Isztambuli Egyezmény elfogadását követeli. Az nagyobb védelmet jelentene?

A magyar kormány kiemelten fontos feladatának tartja a nőkkel szembeni erőszak minden formája elleni hatékony fellépést, mely célkitűzés folyamatosan megjelenik és érvényesül a Kormány jogalkotási munkájában. Azonban továbbra sem támogatjuk az Isztambuli Egyezmény ratifikációját, mert annak egyes rendelkezései ellentétesek a magyar migrációs politikával, továbbá nem kívánjuk a magyar jog részévé tenni sem a társadalmi nem fogalmát, sem az egyezmény genderideológiáját. Már egy évvel az Egyezmény hatálybalépése előtt a Büntető Törvénykönyv tényállásává tettük a kapcsolati erőszakot. Fontos kiemelni, hogy az Egyezmény jogalkotási feladatot előíró rendelkezéseivel a magyar jogrendszer összhangban van, és legalább olyan szigorú védelmet biztosít a nőknek és a gyermekeknek, mint általában az uniós tagállamok gyakorlata vagy maga az Egyezmény. Azokban az államokban, ahol ilyen statisztikákat vezetnek, látható, hogy az Isztambuli Egyezmény ratifikációja nem befolyásolta érdemben a kapcsolati erőszak gyakoriságát. Az ellenzékkel ellentétben mi, a valódi cselekvésben hiszünk, és politikai célok érdekében nem használjuk ki mások, különösen az áldozatok nehéz helyzetét.

   • Az áldozatsegítés hatalmas területet fed le, Önnek személyesen melyik szakterület a szívügye?

Az áldozatsegítéshez számos terület tartozik, rengeteg kihívásnak kell egyszerre megfelelni. Nehéz azonban egyetlen egy területet kiválasztani, hiszen számunkra valamennyi áldozat küzdelme és segítése egyformán fontos. Egyes bűncselekmények tekintetében vannak különösen sérülékeny és speciális igényű áldozati csoportok, mint például a gyermekek, az időskorúak, vagy éppen a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatai. A különböző bűncselekmény típusok teljesen eltérő áldozatsegítési támogatásokat indokolnak, amelyre munkatársaink fel vannak készülve. A Kormány és az állami áldozatsegítés feladata az, hogy mindenki a saját szükségleteinek megfelelő segítségben részesülhessen.

   • Ön nemcsak miniszter, hanem háromgyermekes édesanya is. Milyen pluszt ad ez a munkájához?

Igyekszem különválasztani a munkám és a magánéletem, mégis, mint nő, politikus, és magánember, az erőszakos bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonását és az áldozattá váló, krízishelyzetbe kerülő családtagok segítését szorgalmazom. Éppen ezért kiemelt figyelmet fordítunk az áldozatsegítés területére, ahol több speciális és személyre szabott szolgáltatás is elérhető ma Magyarországon. A feladatunk, hogy minden magyar állampolgár védelmében egy olyan rendszert alakítsunk ki, amely egyszerűen hozzáférhető és azonnali, szükség esetén hosszú távú, szakszerű segítséget képes nyújtani. Meg kell mutatnunk, hogy van hova fordulni segítségért. Magyarország Kormánya egy biztonságosabb jövőért dolgozik. Anyaként és nőként is megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek egy ilyen segítő rendszer kiépítésében és fejlesztésében.


szerző: ÁSK