Hazánkban számos más európai országhoz képest kiterjedtebb áldozatsegítési rendszer működik

2020.07.28.

Fontos, hogy mindaddig, amíg nem érhető el áldozatsegítő központ minden megyeszékhelyen, addig az érintettek a lehető leggyorsabban érhessék el a már működő központok szolgáltatásait, szögezte le Hajas Barnabás, az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára, akit a Pécsi Áldozatsegítő Központ megnyitása kapcsán kérdeztünk.

  • A kormány eltökélt célja, hogy bővíti az áldozatsegítő központok számát. Hol várhatók a közeljövőben fejlesztések?

Az Igazságügyi Minisztérium eddig három áldozatsegítő központot nyitott meg és működtet annak érdekében, hogy az áldozatok ingyen, minél szélesebb körben, és minél komplexebb támogatásban részesülhessenek. A budapesti központ 2017 júniusától, míg a miskolci és a szombathelyi központok 2018 márciusa óta működnek. Célunk az áldozatsegítő központok rendszerének országos hálózattá alakítása, melynek következő állomása a Pécsi Áldozatsegítő Központ átadása 2020. június 29-én. Fontos, hogy mindaddig, amíg nem érhető el központ minden megyeszékhelyen, addig az áldozatok a lehető leggyorsabban érhessék el a már működő központok szolgáltatásait.

  • A civil szférára is számít a kormány az áldozatsegítés körében. Kik a legfőbb partnereik?

Az áldozatsegítés egy igen összetett feladat, amely összehangolt lépéseket tesz szükségessé a hatékony segítségnyújtás érdekében. A civil és az egyházi szervezetekben számos lehetőség rejlik, ezért az Igazságügyi Minisztérium kiemelt célja ezen szereplők bevonása a munkába. Fontos, hogy az állami áldozatsegítő szervezet, a civil és az egyházi szféra partnert, és ne riválist lásson egymásban. Az áldozatsegítő központok folyamatosan törekednek a szolgáltatási paletta bővítésére, ezért rendszeresen együttműködnek a területükön működő civil szervezetekkel. Az Igazságügyi Minisztérium számos szervezettel, intézménnyel törekszik az együttműködésre, így az emberkereskedelem áldozatai részére történő komplex segítségnyújtás érdekében partnerséget alakított ki a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvánnyal, illetve együttműködik többek között a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesülettel, az Ökumenikus Segélyszervezettel, vagy éppen a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal.

  • Nemzetközi összehasonlításban hogyan áll a magyar áldozatsegítés rendszere?

Hazánk számos más európai országhoz képest kiterjedtebb áldozatsegítési rendszerrel bír, azonban célunk továbbra is ennek folyamatos bővítése, fejlesztése. Az európai uniós elvárásoknak, gyakorlatnak megfelelően Magyarország is különféle szolgáltatásokat biztosít a bűncselekmények áldozatai számára, ide sorolható például a teljes körű tájékoztatás, az azonnali pénzügyi segély, vagy az érdekérvényesítés elősegítése. A szolgáltatási palettánk már most szélesebb, mint több más európai uniós tagállamé. Továbbra is azon dolgozunk, hogy a nemzetközi előírások betartása mellett a mindenkori társadalmi elvárásoknak megfelelő szolgáltatásokat tudjunk nyújtani az áldozattá vált személyeknek. 

  • Ön húsz éve egyetemi oktató. Hogyan látja, a jogász utánpótlás mennyire felkészült az áldozatsegítés területén?

Az igazságügyi szolgáltatások – különösen az áldozatsegítési szakterületek – a komplex jogismereti háttér mellett erőteljes szociális karakterisztikával is bírnak. Ennek megfelelően a professzionális áldozatsegítői tevékenység ellátása során – az áldozat anyagi veszteségeinek jogi eszközökkel történő enyhítése mellett – kiemelt hangsúllyal bír, hogy a bűncselekmény következtében kialakult lelki, érzelmi sérelmekre is tekintettel legyünk. Abból a célból, hogy ez a szemlélet már a jogászképzés rendszerében is megjelenhessen, szükség van olyan szakmai gyakorlatokra és szabadon választható kurzusokra a jogi szakemberek képzésében, amelyekkel egyaránt be tudjuk mutatni az igazságügyi szolgáltatások gyakorlati és szociális oldalát.  

  • A tervek szerint Pécsett nyílik meg a következő áldozatsegítő központ. Hogyan látja, szülővárosában mekkora az igény a központ munkájára?

Célunk, hogy az ország egész területén bővítsük az áldozatsegítés hálózatát. Ennek egyik fontos mérföldköve a pécsi központ átadása Az áldozatsegítő központok helyszínének kiválasztásánál figyelemmel kell lenni a megyék eltérő jellemzőire. 

Az elmúlt években számos, az igazságügyi szolgáltatások fejlesztését, a bűnmegelőzésben érintett szereplők összehangolt feladatellátását biztosító program indult Baranya megyében. 2017-ben kialakításra került Pécsett a fiatalkorú, fiatal felnőtt bűnelkövetők társadalmi integrációját célzó közösségi foglalkoztató, valamint a Belügyminisztérium támogatásával – a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács mintájára – 2019-ben létrejött Pécsett a Baranya Megyei Bűnmegelőzési Tanács. Úgy gondolom, az új pécsi központ megfelelő kiindulási alapot biztosít majd ahhoz, hogy hazánkban egy jól szervezett, könnyen hozzáférhető és proaktív, hálózatszerű rendszer alakulhasson ki az áldozatvédelem és az áldozatsegítés területén. 


szerző: ÁSK