A legkisebbek sem maradnak védelem nélkül

2020.10.29.

A kormányhivatalok rendszerében működő gyámhivatalok is fontos szerepet töltenek be abban a munkában, amely arra irányul, hogy minden áldozat védelmet kapjon – ideértve a gyermekeket is.

Sajnos időről-időre előfordul a hírekben olyan eset, amikor arról olvashatunk, hallhatunk, hogy gyermekek váltak bántalmazás vagy abúzus áldozatává. Azonban ennél sokkal gyakoribb, hogy a gyermekeket ugyan fizikailag nem bántalmazzák, azonban elhanyagolják nevelésüket, ellátásukat, ezzel azonban ugyanígy áldozattá válnak.

A gyámhivatalok többféle eszközzel rendelkeznek, ha ilyen eset jut tudomásukra. A vonatkozó jogszabály (Gyvt.) alapján, ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi.

Ha a szülő, a törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében nem működik együtt, a gyámhatóságnak ismét van lehetősége további intézkedések megtételére. A gyámhivatal ekkor elhelyezheti a gyermeket a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, gyermekvédelmi nevelőszülőnél, vagy – ha az előzőekre nincs mód – akár többek között gyermekotthonban is.

Fontos hangsúlyozni: nem az a cél, hogy a gyermeket elvegyék a szülőtől, hanem az, hogy a gyermek nevelése, ellátása megfelelően biztosított legyen. Azaz ha az érintett szülő változtat korábbi magatartásán, nem szükségszerű a gyermek elhelyezése. 

Ugyanakkor az alapelv itt is az, hogy az áldozat minden védelmet megkapjon.


szerző: ÁSK