Jogi segítség a rászoruló áldozatoknak!

2020.11.17.

Az áldozatoknak gyakran szükségük van jogi segítségnyújtásra, de nem mindenki számára nyilvánvaló, hogyan juthat hozzá, pedig ebben a tekintetben sem maradnak egyedül: több lehetőség is van arra, hogy gyors, szakszerű jogi segítséget kaphassanak!

A hazai áldozatsegítő rendszer felkészült arra, hogy a lelki, érzelmi, kríziskezelő támogatáson túl jogi segítséget is nyújtson, illetve közvetítsen a bajba jutottaknak. Az áldozatsegítő szolgálatok, az Áldozatsegítő Központok  és az Áldozatsegítő Vonal révén minden érintett személyre szabott felvilágosítást kap alapvető jogairól és az őt megillető egészségügyi, biztosítási és szociális ellátásokról. Szükség esetén közreműködnek abban, hogy ezekhez az ellátásokhoz mielőbb hozzáférjen az érintett. Ha az áldozat ügyének további intézése ügyvéd általi jogi közreműködést kíván, akkor az áldozatot a jogi segítségnyújtó szolgálathoz irányítják.

A jogi segítségnyújtó szolgálat törvényben meghatározott feladata, hogy mindazok jogainak érvényre juttatásához segítséget adjon, akik arra hátrányos helyzetükből kifolyólag, illetve jogban való járatlanságukra és az ügy bonyolultságára tekintettel egyébként nem lennének képesek. A szolgálat általános ügyfélszolgálati tevékenysége keretében jövedelmi, vagyoni helyzettől és az ügy tárgyától függetlenül a hozzá fordulóknak – egyszerűbb megítélésű ügyekben – jogi tanácsot, illetve hatásköri-, illetékességi útmutatást ad. Hatóságként az ügyfél rászorultsága alapján dönt a támogatás megengedhetősége kérdésében is: peren kívüli ügyekben tanácsadás és/vagy okiratkészítés céljából jogi segítő (ügyvéd) közreműködését, peres eljárásokban pedig a bíróság előtti képviseletet ellátó pártfogó ügyvédi képviseletet biztosít a rászorulók számára. Fontos tudnivaló emellett, hogy az ügyfél a támogatást rászorultságának mértékétől függően térítésmentesen vagy megelőlegezett költséggel veheti igénybe.

A jogi segítségnyújtás során kiemelt célcsoportot jelentenek az áldozatok, helyzetük különleges és támogatásra kifejezetten rászoruló volta miatt. A jelenlegi szabályozás szerint a jogi segítségnyújtási támogatások igénybevétele szempontjából az áldozati státusz az ügyfél rászorultsága körében nyújt kedvezőbb elbírálást.

Ha a bűncselekmény áldozatának a bűncselekménnyel okozott kár, illetve a bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett jog- vagy érdeksérelem elhárításához szükséges eljárás megindításához, peren kívüli eljárásban van szüksége jogi segítő szakjogászi tanácsadására vagy beadvány (kereset, kérelem, feljelentés, vádindítvány stb.) szerkesztésére, részére térítésmentesen kell engedélyezni a támogatás igénybevételét, ha a családjában az egy főre eső, rendelkezésre álló nettó havi jövedelem 2020-ban nem haladja meg a 283.750 forintot.

A polgári és közigazgatási eljárásokban, továbbá a büntetőeljárásokban pedig megelőlegezi az állam a költséget akkor, ha az ügyfélről külön eljárásban megállapították, hogy bűncselekmény áldozata, és a jövedelme nem haladja meg a fenti határértéket.

Amennyiben bűncselekmény áldozata lett, vagy segítségre van szüksége, forduljon bizalommal az Áldozatsegítő Központok  valamelyikéhez, vagy hívja 0-24 órában ingyenesen elérhető Áldozatsegítő Vonalat: +36-80-225-225


szerző: ÁSK