Gyors anyagi támogatás járhat a bajbajutottaknak

2020.11.30.

A hazai áldozatsegítő rendszer nem csak érzelmi, lelki és jogi, hanem adott esetben anyagi támogatást is tud nyújtani azoknak, akik áldozattá váltak. Ez is rendkívül fontos, hiszen a krízishelyzet komoly vagyoni károkat is okozhat.

Az áldozatok bizonyos esetekben azonnali pénzügyi segélyt kaphatnak, melynek célja a bűncselekményt (tulajdon elleni szabálysértést) követő nagyon rövid időn belül kialakult krízishelyzet orvoslása. Fontos tudni, hogy ez a szolgáltatás a bűncselekmény (tulajdon elleni szabálysértés) elkövetésétől számított 5 napon belül kérhető. Az azonnali pénzügyi segély a lakhatás, a ruházkodás, az utazás, az élelmezés, a gyógyászati költségek, illetve kegyeleti kiadások enyhítésére adható. Az azonnali pénzügyi segély ugyanakkor nem kártérítés, hanem méltányossági döntés, amely a rászorultság vizsgálata nélkül állapítható meg az áldozatok részére. A segély összegét az áldozatnak az őt ért cselekmény következtében kialakult helyzete, valamint az határozza meg, milyen hosszú ideig nem tudja önerőből megoldani anyagi problémáit. A segély maximális összege 2020-ban 141.875 forint.

Állami kárenyhítésben is részesülhet az áldozat abban az esetben, ha sérelmére szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el, és ennek következményeként testi épsége, egészsége súlyosan károsodott. Rajta kívül az ilyen sértett egyes közeli hozzátartozói, eltartottjai, és az is jogosult lehet, aki az elhunyt sértett eltemettetéséről gondoskodott. A kár összegét és a bűncselekménnyel való okozati összefüggést minden esetben bizonyítani szükséges. Fontos tudni, hogy ilyen támogatást, csak szociálisan rászoruló áldozat kaphat. A kárenyhítés megállapítása iránti kérelmet a bűncselekmény elkövetésétől számított 3 hónapon belül szükséges benyújtani az áldozatsegítő szolgálat bármely területi szervénél. A kárenyhítés összege mindig a bekövetkezett kár/jövedelemcsökkenés nagyságához igazodik.

Fontos tudnivaló, hogy a kérelmek kitöltésében, az igénylésben az Áldozatsegítő Központok és a megyei (fővárosi) kormányhivatalokban működő áldozatsegítő szolgálatok munkatársai is felvilágosítást adnak, illetve – ha szükséges – a nyomtatványok kitöltésében is segítséget nyújtanak az áldozatok, hozzátartozók számára.


szerző: ÁSK