A boldog és biztonságos gyermekkor joga

2020.11.20.

November 20-án a gyermekek jogainak világnapját tartják, ekkor fogadta el az ENSZ az erről szóló egyezményt. Hazánk nemcsak tiszteletben tartja a gyermekek jogait, de védelmet is biztosít, ha sérülnének a legkisebbeket megillető jogok.

1959. november 20-án fogadta el az ENSZ Közgyűlése a Gyermekek Jogairól szóló Nyilatkozatot, azóta november 20-a a gyermekek jogainak világnapja. A nyilatkozat olyan konkrét jogokat fogalmazott meg, mint például a névhez, az állampolgársághoz és az oktatáshoz való jog. A deklarált cél pedig az volt, hogy „a gyermek gyermekkora boldog legyen” – áll a szövegben. Ez a nyilatkozat nem volt kötelező erejű, így ugyanezen a napon, harminc évvel később, 1989. november 20-án az ENSZ Közgyűlése elfogadta a gyermekek jogairól szóló Egyezményt.

Magyarország 1991-ben ratifikálta az egyezményt, amely így kötelező erejűvé vált hazánkban. Magyarország Alaptörvénye kiemelt védelemben részesíti a gyermekkort. Kimondja, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Deklarálja továbbá, hogy a szülők kötelesek gondoskodni kiskorú gyermekükről. A gyermekek jogainak minél szélesebb körű biztosítása érdekében több törvény is módosult az elmúlt években, valamint figyelemfelhívó kampányokra is sor került hazánkban.

Az Igazságügyi Minisztériumban az Emberi Jogi Munkacsoport keretén belül a Gyermekek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport hivatott foglalkozni a gyermekeket érintő aktuális kérdések megvitatásával, szakpolitikai javaslatok áttekintésével.

Sokak számára nem is lehet kérdés, hogy egy gyermeknek joga van a gondoskodáshoz, az oktatáshoz, azonban sajnos napjainkban sem minden gyermek tud élni ezen jogaival. A kormány ugyanakkor mindent megtesz azért, hogy a gyermekek ne váljanak áldozattá – ha ugyanis a jogaiktól megfosztják őket, azzá válhatnak. Éppen ezért november 20-án arra is kell gondolnunk, hogy valamennyiünk feladata és kötelezettsége a boldog és biztonságos gyermekkor biztosítása a legkisebbek számára.


szerző: ÁSK